:: "Dziennik Gazeta Prawna": Nowe perspektywy dla CNG.

Gazeta zwraca uwagę, że propozycja zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, polegająca między innymi na zwolnieniu od 1 listopada CNG z podatku akcyzowego, może wpłynąć na rozwój zamierającego już powoli rynku tego paliwa w Polsce.

(wydanie papierowe)