Dziś Petrolinvest otrzymał ostatnią ratę płatności w związku z transakcją sprzedaży 50 proc. udziałów w kazachskiej spółce Profit. Wyniosła ona 2,2 mln USD, czyli około 7 mln zł według obecnego kursu NBP. Umowę zobowiązującą zawarto już 12 lipca 2011 r. z AlatauMunaiGaz. Jednak dopiero teraz została sfinalizowana.

Petrolinvest informuje, że łączna kwota, za jaką sprzedał Profitu wyniosła ostatecznie ponad 5,25 mln USD. Gdyńska spółka zbyte udziały ma przenieść na kazachska firmę Nurmunay-Petrogaz. Umowę kupna-sprzedaży Petrolinvest zawarł z tym podmiotem w formie aktu notarialnego niedawno, bo 25 kwietnia.

W lutym giełdowa spółka, w komunikacie prasowym poinformowała, że otrzymała drugą ratę płatności z tytułu sprzedaży udziałów w Proficie. Wówczas podano, że wpłynęło w sumie około 3 mln USD. Przedstawiciele Petrolinvestu przewidywali zakończenie procesu sprzedaży do końca lutego. Z kolei na początku grudnia ubiegłego roku spółka podała, że za 50 proc. udziałów w Proficie spodziewa się łącznie około 6 mln USD wpływów.

Mimo opóźnień giełdowi inwestorzy pozytywnie zareagowali na informacje o wpływie gotówki. Po publikacji komunikatu kurs spółki rósł nawet o 3,8 proc. do 0,83 zł. Mimo to nadal jest jednym z najniższych w historii Petrolinvestu.