O wspólnym wydobyciu ropy z rosyjskich złóż poinformował dziś Rosneft.

„Zgodnie z porozumieniem będziemy wspólnie pracować na działkach Magadan-2 i Magadan-3 rosyjskiego szelfu Morza Ochockiego. Łączne zasoby tych miejsc oceniane są na 1,58 mld ton ekwiwalentu naftowego" - czytamy w komunikacie.

Inpex zwróci też Rosneft wcześniej poniesione nakłady na roboty geologiczno-wydobywcze na tych działkach oraz jedną trzecią ceny licencji. I tyle samo obejmie udziałów w projekcie.

Japończycy zapłacą też Rosjanom bonus za każde komercyjne odkrycie zasobów ropy i gazu, proporcjonalnie do udziału w przedsięwzięciu. Umowę końcową strony podpiszą do końca roku. Prezes Igor Sieczin jest przekonany, że to początek większych wspólnych inwestycji rosyjsko-japońskich na Dalekim Wschodzie.