Sprawa jest związana z zakupem przez płocką firmę w 2006 roku pakietu 53,7 proc. litewskiej rafinerii Mazeikiu Nafta, która dzisiaj nazywa się Orlen Lietuva.

Pozew wniesiony przez PKN Orlen w postępowaniu arbitrażowym dotyczył zapłaty przez Yukos International kwoty 250 milionów USD wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania.  Dochodzona przez Orlen kwota 250 milionów USD została zdeponowana na rachunku zastrzeżonym (escrow) jako część ceny za akcje AB Mazeikiu Nafta, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PKN Orlen  wobec Yukos International z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym oświadczeń Yukos International dotyczących sytuacji spółki AB Mazeikiu Nafta na dzień 14 grudnia 2006 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Płocki koncern wystąpił w grudniu 2008 r. z roszczeniami, domagając się od Yukos International rekompensaty z rachunku ustanowionego w chwili zakupu Mazeikiu Nafta. Yukos International odrzucił jednak te roszczenia.

W Wyroku Trybunał Arbitrażowy oddalił w całości roszczenia Orlenu oraz zobowiązał polską spółkę do pokrycia kosztów postępowania poniesionych przez Yukos International.

PKN Orlen posiada 100 proc. udziałów w AB ORLEN Lietuva.