Zakończyły się konsultacje Zielonej Księgi dotyczącej polityki klimatycznej i energetycznej Unii Europejskiej do 2030 roku.  Wielka Brytania, Czechy, Dania i Finlandia wezwały Brukselę zmian w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS). Miałyby one polegać na stabilizacji ceny praw do emisji CO2 . Rozwiązaniem ma być obniżenie dopuszczalnych poziomów emisji lub wycofanie  z rynku dużej ilości jednostek przed 2020 rokiem.

Polska jest przeciwna takiej interwencji. Ministerstwo Środowiska w przesłanym do Brukseli dokumencie opowiada się za rozszerzeniem systemu handlu CO2 poza Unie Europejską, by uniknąć tzw. przenoszenia przemysłu do krajów, gdzie nie ma ekologicznych ograniczeń. Ponadto podkreśla, że Unia Europejska nie powinna ustalać nowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych bez porozumienia w tej sprawie z państwami spoza UE.

Ponadto Polska proponuje rozważyć zasadność utrzymywania wysokich subsydiów do produkcji zielonej energii.