To najprawdopodobniej ostatni taki konkurs w obecnej edycji programu. Pieniądze dzielone teraz to oszczędności w programie, które powstały po poprzednich konkursach po przetargach na inwestycje, które wcześniej dostały dofinansowanie - wyjaśniła PAP Barbara Likowska-Matys z departamentu zarządzania RPO w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

O dotacje mogą się ubiegać firmy, ale też szkoły, placówki służby zdrowia czy kultury, a nawet organizacje pozarządowe. Pieniądze w konkursie mogą wesprzeć różne inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii dotyczące ich produkcji, przetwarzania czy magazynowania. Inwestycje mogą dotyczyć różnych energii odnawialnej z różnych źródeł: biomasy, wiatru czy wody, zarówno zakupu urządzeń do produkcji, czy też zakupu technologii. Warunkiem udziału w konkursie jest to, by wnioskodawca wykorzystywał inwestycję na własne potrzeby.

Dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Podlaskiem na inwestycje w OZE rozdysponowano z UE 135 mln zł. Wsparto 55 przedsięwzięć o łącznej wartości 263 mln zł. Sukcesywnie zawierane są kolejne umowy. Z dofinansowania korzystały zarówno firmy, jak i samorządy.

Urząd Marszałkowski ocenił, że dużą popularnością cieszył się konkurs na inwestycje z zakresu energii słonecznej. Pieniądze dostało 19 gmin na instalowanie kolektorów słonecznych, łącznie na blisko 2,9 tys. domach mieszkalnych oraz na 55 budynkach użyteczności publicznej - m.in. szkołach, przedszkolach, urzędach czy domach kultury - poinformowała Likowska-Matys. Łącznie gminy dostały prawie 34 mln zł; łączna wartość tych inwestycji w solary to 47,5 mln zł.

Już wstępnie wiadomo, że w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 w Podlaskiem na poprawę efektywności energetycznej i OZE ma być dostępnych 150 mln zł. 15 listopada ruszą w regionie konsultacje społeczne nad tym programem.