"Otrzymaliśmy skorygowane wnioski od przedsiębiorstw obrotu. Wszyscy, poza jednym przedsiębiorstwem, dostosowali się do wezwań URE. Średni spadek cen energii w tych trzech przedsiębiorstwach wynosi około 6 proc., jedno przedsiębiorstwo chce utrzymania cen" - powiedziała PAP Głośniewska. "To przedsiębiorstwo zdecydowanie zdaje się nie uwzględniać sytuacji na rynku" - dodała.

Obecna korekta złożonych w URE cenników jest kolejną, we wcześniejszych skorygowanych taryfach sprzedawcy energii też zweryfikowali swoje oczekiwania cenowe na przyszły rok i wnioskowali o zmiany cen wahające się do spadku o 2 proc. do wzrostu o 2,15 proc.

URE chce zatwierdzić nowe taryfy tak, aby weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i obowiązywały przez cały przyszły rok.

W czerwcu regulator podpisał taryfy obowiązujące do końca bieżącego roku, które zakładały średni spadek cen energii u sprzedawcy z urzędu o 4,25 proc., co przekładało się na spadek cen na rachunku dla odbiorcy w gospodarstwach domowych o 2,3 proc.