Stwierdził, że jednym z obecnych priorytetów jest zapewnienie „stabilnych, bezpiecznych dostaw energii po akceptowalnej - możliwie najniższej cenie".

Obecnie obowiązuje Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku - dokument przyjęty przez rząd w 2009 roku. Przy jego aktualizacji przyjęto m.in. założenie, by Polska wykorzystywała maksymalnie zasoby własne. Stąd utrzymanie dominującej roli energii z węgla w miksie energetycznym oraz rosnące znaczenie gazu - w tym i łupkowego, a także planowany udział energii z elektrowni jądrowej.

Wicepremier przypomniał, że przyjmując program energetyki jądrowej wskazano, że najdalej w 2030 roku 10 proc. energii w kraju będzie pochodziło z elektrowni atomowej.

- Będziemy obok Wielkiej Brytanii największym inwestorem w energetykę jądrową w Europie – stwierdził Piechociński.

Minister gospodarki liczy na przyśpieszenie prac poszukiwawczych gazu łupkowego.