- W styczniu złożymy wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na prowadzenie rynku regulowanego, a gdy ją otrzymamy, w 2014 r. uruchomimy rynek finansowy - powiedział Łazor. W pierwszej kolejności TGE zaoferuje instrument bazujący na energii elektrycznej oparty o indeks określony na rynku spot.

- Rynek finansowy na TGE oznacza poszerzenie grona naszych uczestników o nowych graczy - instytucje finansowe, które będą zainteresowane możliwością inwestycji czysto finansowej w energię elektryczną - dodał Łazor. W jego ocenie oba rynki - towarowy i finansowy - będą się nawzajem napędzać, a nie „kanibalizować".

Obroty energią elektryczną na TGE systematycznie rosną - w 2011 r. przez ten rynek przeszło 124 TWh, w 2012 r. - 132, a do 24 grudnia 2013 r. - 176 TWh. Łazor podkreślił, że w tym okresie 2013 r. produkcja krajowa energii elektrycznej wyniosła ok. 148 TWh.