"Osiągnęliśmy ten rezultat po trudnych negocjacjach. Jestem zadowolony z tego, że nie ulegliśmy żadnej presji by zmienić ten cel" - powiedział cytowany w kominikacie PE sprawodzawca, liberał Holger Krahmer.

Za nowym limitem głosowało 552 europosłów, 110 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu.

Cel 147 g/km będzie liczony jako średnia dla całej floty lekkich samochodów dostawczych (tzw. vanów) danego producenta. Chodzi o samochody nieprzekraczające ok. 2,6 tony bez ładunku i 3,5 tony z ładunkiem. Limit ten będzie się odnosił do producentów wytwarzających co najmniej 1000 samochodów rocznie. Za nieprzestrzeganie limitu grożą kary.

W 2018 r. ma też wygasnąć tzw. system superkredytów, które pozwalają producentom bardziej "odciążyć" średnią samochodami emitującymi mniej CO2 niż 50 g/km.