Polski plan inwestycyjny obejmuje ponad 340 projektów o łącznej wartości ponad 28 mld euro (119 mld zł). Ich celem jest modernizacja polskiej energetyki, która obecnie w znacznej większości opartej na emitujących duże ilości dwutlenku węgla elektrowniach węglowych. Komisja stwierdziła, że przyznane środki zostaną wykorzystane na unowocześnienie infrastruktury produkcyjnej, zróżnicowanie koszyka energetycznego lub budowę nowych instalacji. Przyczyni się to do liberalizacji rynków energii, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, co jest zgodne z celami UE oraz nie zakłóca nadmiernie konkurencji na rynku wewnętrznym.

- Inwestycje pozwolą Polsce na dywersyfikację źródeł produkcji energii elektrycznej oraz przyczynią się do rozwoju krajowych rynków energetycznych. Jednocześnie środek ten pomaga osiągnąć cele strategii „Europa 2020" poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – wskazuje cytowany w komunikacie Joaquín Almunia, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę konkurencji.

Projekty, które mają być finansowane przez bezpłatne uprawnienia wybrano w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej procedury. Przyczynią się one do tworzenia bardziej konkurencyjnego otoczenia poprzez zamknięcie niektórych mało wydajnych elektrociepłowni węglowych oraz zwiększenie udziału niskoemisyjnej produkcji energii z gazu ziemnego i źródeł odnawialnych.