Na koniec czwartego kwartału 2013 roku PGE Dystrybucja zaoszczędziła na postępowaniach zakupowych ponad 386 mln złotych. Oznacza to ponad 25-proc. cięcie kosztów w odniesieniu do całkowitej wartości szacunkowej wszystkich zamówień – podała spółka w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Największe oszczędności wygenerowano na zamówieniach na roboty budowlane w ramach zleceń dotyczących sieci elektroenergetycznych. Oszczędności te wyniosły 258 mln zł.

Jak tłumaczy PGE Dystrybucja, oszczędności były możliwe dzięki reorganizacji systemu zamówień. Spółka stworzyła m.in. dwa zakupowe centra kompetencyjne. Ich zadaniem jest prowadzenie postępowań zakupowych na roboty budowlane dla wszystkich jednostek spółki, których wartość przekracza 5 mln zł. „Centra kompetencyjne zunifikowały wymagania przedmiotowe robót budowlanych na sieciach elektroenergetycznych i opracowały wspólne dla tych zamówień warunki udziału wykonawców w postępowaniach. W efekcie znacząco powiększyła się liczba wykonawców ubiegających się o zamówienia, a tym samym wzrosła konkurencja wśród podmiotów zainteresowanych wykonaniem prac na sieciach elektroenergetycznych" – czytamy w komunikacie.

PGE Dystrybucja podkreśla, że ten system organizacji zamówień na roboty budowlane sprawdził się w 2013 roku, a inwestycje były realizowane w terminach określonych w planach inwestycyjnych spółki.

Zgodnie z przyjętymi w spółce zasadami w udzielaniu zamówień we wszystkich postępowaniach na roboty budowlane stosowane są aukcje elektroniczne. Szczególnie dobre efekty PGE Dystrybucja osiągnęła w dwóch postępowaniach, których przedmiotem była przebudowa i budowa linii 110 kV, uzyskując odpowiednio oszczędności ok. 18 mln zł i ok. 9 mln zł.