Europa ujednolica rynek energii elektrycznej

Unia Europejska zrobiła pierwszy krok w kierunku jednolitego rynku energii wprowadzając zharmonizowany system obrotu elektrycznością w 15 krajach i tworząc najważniejszy system IT

Publikacja: 05.02.2014 10:12

Europa ujednolica rynek energii elektrycznej

Foto: Bloomberg

Rynki energetyczne miały charakter narodowy, więc brak powiązań między sąsiednimi krajami i odmienne przepisy handlowe utrudniały postępowanie z regionalnymi niedoborami albo nadmierną podażą elektryczności. Poprzez proces sprzęgania rynku (market coupling) Komisja Europejska i rządy krajów Unii starały się w ostatniej dekadzie skłonić operatorów sieci energetycznych do połączenia rynków elektryczności i wprowadzenia zharmonizowanych przepisów o obrocie nią, co pozwoliłoby osiągnąć cel — stworzenie paneuropejskiego rynku.

„Rozczłonkowane europejskie rynki energetyczne przejdą wkrótce do historii, co z pewnością jest dobrą wiadomością dla europejskich klientów" — oświadczył w komunikacie komisarz ds. energetyki, Günther Oettinger.

Integracja zmierza głównie do poprawy bezpieczeństwa dostaw i zmniejszenia wahań cen pozwalając, by elektryczność, którą trudno magazynować, płynęła do regionów, gdzie jest najbardziej potrzebna. „Z czasem europejscy odbiorcy energii będą korzystać na skuteczniejszym użytkowaniu systemu energii w regionie, co będzie wynikiem bardziej połączonego rynku" — stwierdziły we wspólnym komunikacie zainteresowane giełdy APX, Belpex, Nord Pool Spot i Epex Spot, choć zdaniem analityków klienci nie powinni bardzo liczyć na niższe ceny.

We wtorek doszło do pierwszej wspólnej aukcji elektryczności dostarczanej następnego dnia w regionie, który obejmuje trzy czwarte europejskiego popytu. — Sprzężenie rynku (market coupling) będzie najistotniejszym systemem IT w Europie., bo będzie sterować wszystkimi elektrowniami. Będzie decydować, kto ma produkować i ile. Jeśli wystąpi w nim awaria, elektrownie nie będą wiedziały, co mają robić — stwierdził prezes fińskiej sieci przesyłowej Fingrid, Juka Ruusunen.

Z inicjatywą sprzężenia rynku w północno-zachodniej Europie wystąpiły początkowo Francja, Niemcy, Austria, kraje Beneluksu, a potem dołączyły W. Brytania, cztery kraje skandynawskie, trzy bałtyckie i Polska.

Wolny postęp

W miarę zwiększania się udziału energii z odnawialnych źródeł rosła na europejskich rynkach elektryczności rozbieżność między nadpodażą i niedoborami. Szybkiej ekspansji mocy z odnawialnych źródeł towarzyszyło zacznie wolniejsze dostosowywanie się europejskich sieci przesyłowych zagrażając stabilizacji, bo podaż energii z odnawialnych źródeł szybko rośnie i maleje w czasie, zależnie od zmiennych warunków pogody.

Mimo unijnych starań połączenia narodowych sieci przesyłowych urzędnicy twierdzili, że pierwotny termin zakończenia integracji w tym roku nie zostanie dotrzymany, bo wiele krajów członkowskich wolno dostosowuje swe systemy, a niektórzy przedstawiciele sektora uważają, że cały projekt jest w dalszym ciągu zagrożony. Prezes największej w Niemczech firmy energetycznej, E.ON powiedział w ubiegłym roku w Brukseli, że istnieje ryzyko raczej rozpadu jednolitego rynku energii, a nie jego powstanie.

Dążąc do przyspieszenia projektu Komisja Europejska wprowadziła rozwiązania prawne przyspieszające tworzenie fizycznych połączeń i redukowanie spodziewanych wąskich gardeł.

Rynki energetyczne miały charakter narodowy, więc brak powiązań między sąsiednimi krajami i odmienne przepisy handlowe utrudniały postępowanie z regionalnymi niedoborami albo nadmierną podażą elektryczności. Poprzez proces sprzęgania rynku (market coupling) Komisja Europejska i rządy krajów Unii starały się w ostatniej dekadzie skłonić operatorów sieci energetycznych do połączenia rynków elektryczności i wprowadzenia zharmonizowanych przepisów o obrocie nią, co pozwoliłoby osiągnąć cel — stworzenie paneuropejskiego rynku.

Pozostało 83% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie