Jak czytamy w komunikacie spółki, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym bez przeszkód prowadzona jest budowa głównych obiektów elektrociepłowni.

Teraz trwa budowa maszynowni turbiny parowej i gazowej oraz kotłowni i budynku elektrycznego. Zakończyły się natomiast prace przy fundamencie pod turbinę gazową. Do elektrociepłowni dostarczono już część maszyn i urządzeń. W grudniu odbyły się testy fabryczne wyłączników generatora, pomp głównego układu wody chłodzącej oraz krat i sit dla wody chłodzącej.

Jednocześnie jak informuje Tauron, zgodnie z planem w najbliższych miesiącach ma zostać zbudowana linia wyprowadzenia mocy do stacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pompownia wody chłodzącej oraz nastąpi montaż rurociągów.

Przypomnijmy, że w Stalowej Woli budowany jest blok gazowo – parowy o mocy 450 MW, który będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, inwestycja ma być przekazana do eksploatacji w 2015 r.