Jak zaznaczył Wojciech Szwankowski, członek zarządu PKP Energetyka oferta spółki ma być konkurencyjna i atrakcyjna dla rynku, zarówno pod względem cenowym, jak i formalno-prawnym. - Połączenie gazu i energii w jednym pakiecie pozwoli wyjść naprzeciw jednej z najważniejszych potrzeb klientów, czyli optymalizacji kosztów przeznaczanych na te media – poinformował w komunikacie.

Spółka wprowadza aktualnie zmiany organizacyjne oraz zmiany w modelu biznesowym, mające przygotować do wprowadzenia sprzedaży gazu. PKP Energetyka zamierza wykorzystać swój potencjał, na który składają się m.in. biura sprzedaży i obsługi w 15 największych miastach Polski oraz wieloletnie relacje z dużymi klientami m.in. z sektora produkcji oraz handlu.

Pierwszym etapem formalnych przygotowań spółki do rozpoczęcia obrotu gazem było uzyskanie koncesji obrotu paliwami gazowymi od Urzędu Regulacji Energetyki w październiku 2013 roku. Kolejny krok obejmował podpisanie umowy przesyłowej z Operatorem Systemu Przemysłowego (OSP Gaz System). Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Polską Spółką Gazownictwa, to obok procedury  zatwierdzenia taryfy przez Urząd Regulacji Energetyki, ostatni kluczowy etap procesu pozwalającego na uruchomienie sprzedaży gazu klientom biznesowym w całej Polsce.

Do uruchomienia sprzedaży brakuje jeszcze decyzji Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia taryfy.