Zysk PGNiG poniżej oczekiwań

W 2013 zysk netto Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spadł o 14 procent rok do roku do 1,92 miliarda złotych z 2,24 miliarda rok wcześniej

Publikacja: 05.03.2014 09:28

Zysk PGNiG poniżej oczekiwań

Foto: Bloomberg

Wynik okazał się niższy od oczekiwań analityków spodziewających się 2,75 miliarda złotych.

"W 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,9 miliarda złotych zysku netto, głównie dzięki rekordowemu wydobyciu ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - podała spółka.

Skonsolidowane przychody PGNiG wzrosły o 12 procent do ponad 32 miliardów złotych z 28,7 mld zł w 2012.

"Wzrost przychodów został zanotowany we wszystkich segmentach sprzedaży" - podała spółka.

Przychody ze sprzedaży ropy naftowej zwiększyły się o 1,5 miliarda złotych w porównaniu do 2012 roku, a przychody ze sprzedaży gazu wysokometanowego wzrosły o 1,2 miliarda, podało PGNiG.

Wynik EBITDA zwiększył się w 2013 roku o 22 procent do 5,6 miliarda złotych z 4,6 miliarda rok wcześniej.

W segmencie poszukiwanie i wydobycie przychody grupy PGNiG wzrosły o 45 procent rok do roku do 6,26 miliarda złotych, natomiast zysk EBITDA wyniósł 3,38 miliarda złotych, czyli o 72 procent więcej niż w 2012 roku.

"Na tak dobre wyniki segmentu wpływ miał przede wszystkim ponad dwukrotny wzrost sprzedaży ropy naftowej oraz zwiększona sprzedaż międzysegmentowa gazu ze złóż w Norwegii do PGNiG Sales & Trading" - głosi komunikat spółki.

Wydobycie ropy i kondensatu wzrosło ponad dwukrotnie do 1,1 miliona ton, podobnie jak ich sprzedaż, która osiągnęła poziom także 1,1 miliona ton.

Wydobycie gazu ziemnego w przeliczeniu na gaz wysokometanowy wzrosło w 2013 roku do 4,6 miliarda metrów sześciennych (z czego 0,34 miliarda w Norwegii) w porównaniu do 4,3 miliarda metrów sześciennych w 2012 roku.

Na wyniki segmentu obrót i magazynowanie wpływ miała przede wszystkim cena taryfowa gazu ziemnego nie pokrywająca kosztów jego zakupu. Marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła minus dwa procent, poinformowała spółka.

Sprzedaż gazu wzrosła o prawie dziewięć procent rok do roku do 16,1 miliarda metrów sześciennych.

"Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec 2013 roku osiągnął rekordowy poziom około 2,1 miliarda metrów sześciennych. W grudniu 2012 roku było to 1,8 miliarda metrów sześciennych" - podało PGNiG.

Grupa PGNiG w IV kwartale 2013 r. miała 161 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 94 mln zł, a przychody grupy wyniosły 9 mld 117 mln zł.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGNiG zdecydowało o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2013 r. jednorazowego odpisu aktualizującego wartość udziałów i dopłat do kapitału w POGC Libya oraz zawiązaniu rezerwy na pokrycie pozostałych do realizacji zobowiązań koncesyjnych projektu Murzuq w Libii.Wartość zawiązanego odpisu i rezerwy w sprawozdaniu jednostkowym PGNiG SA wynosi odpowiednio 420 mln zł i 137 mln zł, a w skonsolidowanym sprawozdaniu 291,7 mln zł i 137 mln zł.

Adam Kucza z relacji inwestorskich spółki informował PAP, że gorszy od oczekiwań rezultat może wynikać również częściowo z nowych odpisów na aktywach poszukiwawczych w Polsce oraz rezerw na nagrody jubileuszowe.

Odpis na aktywach poszukiwawczych w Polsce wpłynął negatywnie na wyniki IV kwartału w wysokości 184 mln zł, a niegotówkowa rezerwa na nagrody jubileuszowe wyniosła 252 mln zł.

EBITDA segmentu poszukiwanie i wydobycie w IV kw. 2013 roku wzrosła do 458 mln zł z 213 mln zł, a segmentu obrót i magazynowanie spadła do minus 69 mln zł z plus 2,2 mld zł rok wcześniej.

W obszarze dystrybucji EBITDA spadła do 232 mln zł z 541 mln zł przed rokiem, a w segmencie wytwarzanie do 156 mln zł ze 169 mln zł w IV kw. 2012 r.

Wynik okazał się niższy od oczekiwań analityków spodziewających się 2,75 miliarda złotych.

"W 2013 roku GK PGNiG osiągnęła ponad 1,9 miliarda złotych zysku netto, głównie dzięki rekordowemu wydobyciu ropy naftowej po uruchomieniu produkcji z kopalni Lubiatów i ze złoża Skarv na Norweskim Szelfie Kontynentalnym" - podała spółka.

Pozostało 90% artykułu
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Energetyka
Rekordowe rządowe subsydia energetyki. Wszystko przez kryzys energetyczny
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości