- Bloki 3 i 6 Elektrowni Siersza oraz blok 8 Elektrowni Stalowa Wola, które z uwagi m.in. na dyrektywę IED (o emisjach przemysłowych – red.) musiałyby zostać odstawione, zgłosiliśmy do przetargu organizowanego przez PSE - informuje Dariusz Lubera, prezes zarządu Taurona Polska Energia.

Pozytywne dla Tauronu rozstrzygnięcie pozwoli spółce na wydłużenie czasu pracy tych jednostek nawet do końca 2019 roku. Bloki te będą utrzymywane w gotowości do uruchomienia, na polecenie operatora, podczas przewidywanych deficytów mocy, za co spółka będzie otrzymywała wynagrodzenie.

Świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy zimnej polega na dysponowaniu oraz wykorzystaniu jednostek wytwórczych wykonawcy przez operatora systemu przesyłowego do interwencyjnego równoważenia bilansu mocy czynnej dla zachowania bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Energetycznego po 2015 r. PSE podzieliły przedmiot postępowania na trzy części w zależności od mocy jednostek wytwórczych. Taurona Wytwarzanie złożył ofertę dla wybranych bloków 120 MW dla wszystkich trzech części postępowania. 4 marca 2014 r. PSE dokonały wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach części III (JWCD o sumarycznej mocy osiągalnej w przedziale 200-380 MW).

W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy na świadczenie usługi na okres dwóch lat: od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017 roku z opcją przedłużenia na kolejne dwa lata, tj. do 31 grudnia 2019 roku.