Jego przedmiotem jest 3150 akcji będzińskiej spółki, stanowiących 0,1 proc. w jej kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Dzięki transakcji spółki chcą osiągnąć 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i kapitału zakładowego.

Cena, po której nabywane będą akcje, wynosi 21,60 zł za papier. Zapisy na sprzedaż przyjmowane będą w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego mBanku od 28 marca do 10 kwietnia.

Wzywający podkreślili w komunikacie, że traktują Elektrociepłownię Będzin jako inwestycję długoterminową, i nie wykluczają dalszego zwiększania udziału w jej akcjonariacie w okresie najbliższych 12 miesięcy.