Duon zapowiada poprawę wyników w tym roku

Handlująca prądem i gazem grupa Duon podała tegoroczną prognozę wyników. Jest ona lepsza na każdym z poziomów od wyników finansowych zaprezentowanych za 2013 r.

Publikacja: 12.03.2014 09:51

Duon zapowiada poprawę wyników w tym roku

Foto: Bloomberg

Budżet grupy zakłada przychody ze sprzedaży na poziomie 474 mln zł, a wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację – red.) - 24,7 mln zł. Jest to wzrost odpowiednio o 20,2 proc. i 17,9 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Uzyskanie takich wyników ma być możliwe dzięki zwiększeniu sprzedaży we wszystkich obszarach, w których Duon prowadzi działalność, czemu sprzyjać mają rozwój rynków, na których działa spółka. Wynik operacyjny sięgnie w 2014 r. 18,4 mln zł, a czysty zarobek -12,9 mln zł..

Dla porównania w 2013 r. zysk netto grupy był na poziomie 10,7 mln zł, czyli o prawie 71 proc. więcej niż w 2012 roku.

Rosnąca liczba klientów decydujących się zmienić sprzedawcę gazu i energii elektrycznej oraz powstawanie nowych źródeł zaopatrzenia w gaz (budowa nowych interkonektorów, budowa terminalu w Świnoujściu i fabryki LNG w Kaliningradzie) to najistotniejsze czynniki wspierające realizację strategii grypy - podkreśla Duon.

Jak tłumaczą przedstawiciele grupy w raporcie rocznym w ub.r. w ramach segmentu infrastruktury, wolumen sprzedanego gazu wyniósł blisko 74 mln m sześc. gazu i wzrósł o około 8,5 proc. w stosunku do roku 2012. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 157,7 mln zł, względem 140,1 mln zł w roku poprzednim. Według grupy wzrosty były następstwem poczynionych w latach 2012 - 2013 inwestycji w infrastrukturę oraz lokalnych działań marketingowych. W 2013 roku ukończono budowę 3 nowych stacji LNG: w Przasnyszu, Suwałkach i Leoncinie oraz wybudowano 200 nowych przyłączy w ramach rozwoju sieci gazowych w dotychczasowych lokalizacjach. Korzystny wpływ na wyniki miała według Duona również nowa taryfa wprowadzona we wrześniu 2012 roku. W efekcie EBITDA segmentu wyniosła 16,4 mln zł, względem 12,9 mln zł w 2012 roku, a więc była wyższa o 27,4 proc.

W 2013 roku znacząco też zwiększył się udział segmentu obrotu w przychodach i wynikach grupy. Sprzedaż energii elektrycznej do klientów TPA (oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia prądu kupionego przez niego u dowolnego sprzedawcy – red.)wzrosła do poziomu 273 tys. MWh, a więc o 66 proc. w porównaniu do roku 2012. Udział Duon w całkowitej liczbie zmian sprzedawcy prądu dokonanych w 2013 roku w segmencie przedsiębiorstw wyniósł ponad 16 proc. Rok 2013 był pierwszym rokiem sprzedaży gazu w formule TPA do klientów spoza grupy. Do tej grupy Duon sprzedał 90 tys. MWh gazu osiągając 90 proc. udział w całkowitej liczbie zmian sprzedawcy gazu w segmencie przedsiębiorstw w drugim półroczu 2013 roku

Znaczący udział w przychodach grupy miała też sprzedaż w obszarze handlu hurtowego gazem. według spółki wysokie obroty były rezultatem atrakcyjnych możliwości transakcyjnych pojawiających się na powstającym właśnie hurtowym rynku gazu, m.in. dzięki uruchomieniu polskiej giełdy gazu pod koniec 2012 r. oraz możliwości handlu pomiędzy rynkami polskim i niemieckim przy wykorzystaniu interkonektorów. EBITDA segmentu obrotu wyniosła 4,5 mln zł i była ponad sześciokrotnie wyższa niż w roku poprzednim, gdy osiągnęła poziom 0,7 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 394,3 mln zł i były o 56 proc. wyższe od przychodów uzyskanych w roku poprzednim.

Budżet grupy zakłada przychody ze sprzedaży na poziomie 474 mln zł, a wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację – red.) - 24,7 mln zł. Jest to wzrost odpowiednio o 20,2 proc. i 17,9 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Uzyskanie takich wyników ma być możliwe dzięki zwiększeniu sprzedaży we wszystkich obszarach, w których Duon prowadzi działalność, czemu sprzyjać mają rozwój rynków, na których działa spółka. Wynik operacyjny sięgnie w 2014 r. 18,4 mln zł, a czysty zarobek -12,9 mln zł..

Pozostało 83% artykułu
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Energetyka
Rekordowe rządowe subsydia energetyki. Wszystko przez kryzys energetyczny
Energetyka
Inwestycja z pomocą banku