Średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w lutym 2014 r. zbliżyło się do 466 tys. MWh, a średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE przekroczył 286,3 tys. MWh. Średnia cena 1 MWh energii wyniosła 168,4 (kurs BASE), czyli była wyższa i 5,87 zł wobec stycznia. Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym TGE w lutym 2014 roku wyniósł 14,219 TWh, co oznacza wzrost o 17 proc. licząc rok do roku.

Wolumen na RTT w lutym br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 174 proc. (5,184 TWh w styczniu 2014). Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w lutym 2014 r. wyniósł 4,900 TWh, był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 170,90 proc. (1,809 TWh w styczniu 2014 r.).

W porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku wolumen obrotu na RPM spadł o 67,93 proc. (15,278 TWh w lutym 2013 r.).