Oprócz niego w zarządzie wytwórczej grupy zasiadają wiceprezesi: Albert Kępka będący jednocześnie dyrektorem ds. rozwoju i inwestycji, Piotr Kołodziej - dyrektor ds. ekonomiczno-handlowych oraz Grzegorz Wrona - dyrektor ds. restrukturyzacji majątku.

Janas został powołany do tymczasowego pełnienia obowiązków prezesa po tym jak Stanisław Tokarski dotychczasowy prezes zarządu Taurona Wytwarzanie objął stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju w grupie Tauron.