Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu energii elektrycznej od początku lipca tego roku do końca czerwca przyszłego roku i obejmuje obiekty administracyjno-biurowe oraz obiekty i urządzenia infrastruktury drogowej administrowane przez GDDKiA w Gdańsku.

Energia elektryczna dostarczana przez Tauron zasili m.in. oddział GDDKiA w Gdańsku, sygnalizację świetlną na drogach krajowych na trasach Gdańsk – Szczecin i Gdańsk – Częstochowa oraz oświetlenie drogowe na drodze ekspresowej na trasie Gdańsk – Warszawa na terenie województwa pomorskiego.