W ogłoszonym w lipcu 2012 roku postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę złożona przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar".

W przetargu jedynym kryterium wyboru była cena.

Oprócz Energopomiaru oferty w przetargu złożyły również ILF Consluting Engineers Polska oraz konsorcjum firm Parson Birckerhoff i Tractebell Enegineering. Ta ostania została wykluczona z  ponieważ wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o co wnioskował zamawiający.

Przypominamy, że 17 kwietnia 2014 r. Tauron Wytwarzanie podpisał z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa umowę na budowę bloku w Jaworznie. Wartość brutto umowy wynosi 5,4 mld zł brutto, a nowy blok ma powstać w 59 miesięcy.