Energa – wyniki finansowe po I kwartale DESCRIPTION

Zysk netto grupy Energa, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w I kwartale 2014 roku wyniósł 319,7 mln zł wobec 192,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 244 mln zł.

Publikacja: 12.05.2014 09:25

Energa – wyniki finansowe po I kwartale DESCRIPTION

Foto: Bloomberg

Zysk operacyjny spółki wyniósł 445,7 mln zł i był wyższy rdr o 58 proc. i wyższy od oczekiwań rynkowych o 18,5 proc. EBITDA wyniosła 654 mln zł (wzrost o prawie 39 proc. rdr) wobec konsensusu na poziomie 578 mln zł.

Udział segmentu dystrybucji wyniósł w I kwartale 63 proc. EBITDA grupy, segmentu wytwarzania 30 proc., a segmentu sprzedaży - 7 proc.

Przychody grupy w pierwszym kwartale sięgnęły 2,748 mld zł i były niższe o 3,5 proc. od oczekiwań analityków. W analogicznym okresie 2013 roku przychody wynosiły 2,934 mld zł.

W segmencie wytwarzania przychody wzrosły w pierwszym kwartale o 26 proc. rdr, co wynikało głównie ze wzrostu mocy wytwórczych po nabyciu trzech farm wiatrowych w drugiej połowie 2013 roku oraz sprzedaży zapasu zielonych certyfikatów po cenach wyższych od cen z dnia wytworzenia.

Spółka podała, że przychody w dystrybucji wzrosły o 8 proc. rdr z powodu wzrostu taryfy dystrybucyjnej oraz wyższego wolumen dystrybuowanej energii (wzrost o niemal 6 proc.).

W segmencie sprzedaży przychody spadły o 19 proc. Spadek wynikał z mniejszego wolumenu (o ok. 10 proc.) i niższej średniej ceny sprzedaży energii odbiorcom końcowym (o ok. 12 proc.). Koszt własny sprzedaży spadł o 13 proc. rdr.

Jak napisano w komentarzu do wyników, niższy koszt własny sprzedaży grupy był przede wszystkim wynikiem wystąpienia w 1 kwartale 2013 roku odpisu aktualizującego aktywa trwałe (w kwocie 123 mln zł) w Energa Elektrownie Ostrołęka, niższego w 1 kwartale 2014 roku poziomu zużycia paliw (23 proc.), spadku wartości sprzedanych towarów i materiałów (18 proc.) wynikającego przede wszystkim ze zmiany strategii sprzedaży i eliminowania nierentownych umów (w grupach taryfowych A i B) oraz niższych kosztów świadczeń pracowniczych wskutek zmniejszenia stanu zatrudnienia w grupie Energa (11 proc.).

Na koniec marca 2014 roku łączne zatrudnienie w grupie wyniosło 9.451 osób, podczas gdy na koniec I kwartału 2013 r. wynosiło 10.864 osób.

Całkowita zainstalowana moc wytwórcza grupy Energa wyniosła 1,3 GWe i 0,9 GWt. Grupa wytworzyła brutto 1,3 TWh energii elektrycznej. 60,2 proc. wytworzonej energii brutto pochodziło z węgla kamiennego, 20,2 proc. z wody, 11,3 proc. z biomasy i 8,3 proc. z wiatru. Produkcja ciepła brutto wyniosła 1.419,2 TJ. Spółka dystrybucyjna Energa-Operator dostarczyła 5,3 TWh energii do ponad 2,9 mln odbiorców.

W 1 kwartale 2014 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 195 mln zł, z czego największy udział miały wydatki segmentu dystrybucji w wysokości 154 mln zł.

AWK

Zysk operacyjny spółki wyniósł 445,7 mln zł i był wyższy rdr o 58 proc. i wyższy od oczekiwań rynkowych o 18,5 proc. EBITDA wyniosła 654 mln zł (wzrost o prawie 39 proc. rdr) wobec konsensusu na poziomie 578 mln zł.

Udział segmentu dystrybucji wyniósł w I kwartale 63 proc. EBITDA grupy, segmentu wytwarzania 30 proc., a segmentu sprzedaży - 7 proc.

Pozostało 86% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie