Stołeczny ratusz zamierza kupić ponad 130 GWh dla ponad 705 podmiotów wchodzących w skład Warszawskiej Grupy Zakupowej. Wśród nich są szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje, w których miasto pełni funkcję właściciela lub organizatora. Tańszy prąd ma być do nich dostarczany od października br. do końca 2015 r. Na oferty miasto czeka do 18 czerwca.

Jak usłyszeliśmy w warszawskim ratuszu, analiza danych dotyczących zużycia i kosztów energii w jednostkach miasta i podmiotach powiązanych wykazała możliwość uzyskania ponad 10 proc. oszczędności na koszcie zakupu energii w skali roku. – Należy jednak mieć na względzie duże zróżnicowanie cen zakupu przez poszczególne jednostki, gdzie dla małych odbiorców oszczędności zazwyczaj przekraczają 20 proc. Dlatego szacujemy potencjał oszczędności na 16–17 mln zł rocznie – poinformowała „Rz" Agnieszka Kłąb, zastępca rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy.

Pełen potencjał powinien więc być widoczny w drugim etapie projektu, tj. w 2016 r. Do obecnej edycji nie mogła bowiem przystąpić część zainteresowanych z uwagi na aktualne zobowiązania.

Podobnych inicjatyw w całej Polsce jest więcej, a samorządy podejmują je już od kilku lat. Jeden z większych przetargów na zakup energii zorganizował już po raz drugi Górnośląski Związek Metropolitalny. Jego zwycięzca, czyli Tauron Sprzedaż, zaopatruje w prąd 26 miast oraz 120 samorządowych spółek i instytucji, łącznie na 291 GWh.

Ten sposób kupowania prądu, jak widać, się opłaca, bo w ubiegłorocznym postępowaniu grupa GZM powiększyła się o 30 proc. w stosunku do wcześniejszego postępowania, w którym kupowano 191 GWh. Samorządy miały wtedy zapłacić za energię 57,47 mln zł i szacowały oszczędności na ok. 8 mln zł.