Dzisiaj, czyli 29 lipca rozpocznie się handel nimi. Ustawa kogeneracyjna, która weszła w życie 30 kwietnia 2014 roku, wznawia funkcjonowanie systemu wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do końca 2018 r.