Przypomnijmy, że w całym 2014 roku skonsolidowany zysk EBITDA grupy wyniósł 2,30 mld zł, czyli zwiększył się o 17 proc. rok do roku.

Utrzymania wyników na podobnym do ubiegłorocznego poziomie Energa oczekuje w segmencie wytwarzania z odnawialnych źródeł energii oraz w biznesie sprzedaży. Mimo niekorzystnych warunków na konkurencyjnym rynku obrotu związanych m.in ze wzrostem średniej ceny zakupu energii i wzrostem średniego kosztu umorzenia praw majątkowych na 1 MWh, spółka spodziewa się utrzymania podobnej marży jak w 2014 r. Jak wynika z prezentacji spółki marża EBITDA w IV kwartale 2014 r. była ujemna i kształtowała się na poziomie minus 1,2 proc., co oznacza spadek o 3,2 pkt. proc. rok do roku.

Wzrostu wyników Energa spodziewa się tylko w dystrybucji, stanowiącej trzon jej biznesu. Głównym powodem będzie oczekiwany wzrost wartości regulacyjnej aktywów do 11,3 mld zł w taryfie na 2015 r., co jest związane ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi na ten segment. Minimalnie negatywny wpływ (w wysokości około 2 proc. na EBITDĘ dystrybucji) będzie miała decyzja prezesa URE dotycząca nieuwzględniania w taryfie pełnego zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Niższe wyniki ma zanotować wytwarzanie konwencjonalne. Wynika to z planowanego remontu w Elektrowni Ostrołęka od lipca do października.

Energa wyda więcej na modernizację tej siłowni, by dostosować ją do zaostrzonych norm w zakresie emisji gazów i pyłów. Z początkiem przyszłego roku wchodzi bowiem w życie dyrektywa unijna wyznaczające nowe poziomy.