Umowę wstępną dotyczącą zakupu laboratoriów spółki podpisały 26 lutego. Podpisana 31 marca umowa przyrzeczona ostatecznie zatwierdza przejęcie przez Polwax dwóch zakładów: oddział Czechowice – Dziedzice oraz Jasło. Oba zakłady prowadzą działalność w zakresie usług analitycznych.

- Dzięki transakcji rozszerzymy zakres prowadzonych wewnętrznych prac badawczo-rozwojowych, szczególnie istotnych w przypadku budowy instalacji odolejenia rozpuszczalnikowego – komentuje Dominik Tomczyk, prezes Polwaksu.

Zakłady Lotos Lab specjalizują się w badaniach analitycznych produktów naftowych, wód i środowiska pracy. Jak przekonuje zarząd firmy, zakup laboratoriów umożliwi spółce wejście w nowy, perspektywiczny obszar działania, a jednocześnie zapewni niezbędne zaplecze do realizacji prac badawczych. W ich ocenie przewagą konkurencyjną zakładów jest wieloletnie doświadczenie w ramach prowadzonych projektów, nowoczesna aparatura oraz wysokie kompetencje zatrudnionych specjalistów.

– LOTOS Lab pozwoli zaoferować usługi laboratoryjne innym podmiotom na rynku, co pozytywnie przełoży się na nasze przychody oraz osiąganą marżę – przekonuje Izabela Robak, dyrektor rozwoju Polwaksu.

Polwax szacuje, że przejęcie laboratoriów zwiększy przychody spółki o 7 mln zł. Wraz z akwizycją, Polwax przejął wszystkich pracowników zatrudnionych w LOTOS Lab.