Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ wydali rekomendacje dla akcji trzech polskich spółek z sektora ropy i gazu. Wszystkie datowane są na 31 marca. W przypadku koncernów rafineryjnych PKN Orlen oraz Grupy Lotos podtrzymali dotychczasowe zalecenia.

Podnieśli za to rekomendację dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Obecnie zalecają kupować walory firmy, podczas gdy wcześniej radzili ich sprzedaż. Każdy papier wyceniają obecnie na 6,15 zł. W dniu wydania rekomendacji akcje PGNiG kosztowały na warszawskiej giełdzie 5,5 zł. Z kolei na otwarciu dzisiejszej sesji ich cena sięgała 5,6 zł.

Łukasz Prokopiuk, autor rekomendacji, przede wszystkim zauważa, że obecna taryfa na gaz ziemny jest korzystna dla grupy. Jej wpływ na wyniki PGNiG postrzega też dużo bardziej optymistycznie niż ogół inwestorów. Jego zdaniem pozytywny wpływ na skonsolidowane zyski będą miały zwłaszcza spadające ceny importowanego gazu. Stosunkowo niskie ceny ropy nadal będą za to miały negatywny wpływ na działalność poszukiwawczo - wydobywczą. Według analityka DM BOŚ tegoroczne przychody PGNiG wyniosą 36,6 mld zł wobec 34,3 mln zł zanotowanych w 2014 r. Z kolei czysty zarobek nieznacznie spadnie do 2,6 mld zł z 2,8 mld zł.

Prokopiuk podtrzymał zalecenie kupuj dla akcji PKN Orlen. Wycenia je na 65,7 zł. W dniu wydania rekomendacji walory spółki kosztowały 59,25 zł, a na otwarciu dzisiejszej sesji 61,21 zł.

Analityk podtrzymał również zalecenie trzymaj dla papierów Grupy Lotos. Te wycenia na 27,3 zł. W dniu wydania rekomendacji kosztowały one 27,08 zł, a na otwarciu dzisiejszych notowań ciągłych 29,99 zł.