Zmianę perspektywy analitycy tłumaczą spodziewanym niższym wskaźnikiem WACC (średni ważony koszt kapitału – red.) w segmencie dystrybucji energii Tauronu począwszy od 2016 roku oraz planowanym zakupem aktywów kopalni Brzeszcze.

Negatywny wpływ tych dwóch czynników ma być częściowo ograniczony planowaną emisją akcji, która ma trafić do Skarbu Państwa.

Fitch podał, że perspektywa ratingu może powrócić do „stabilnej”, jeśli Tauron ograniczy swoje duże plany inwestycyjne, aby dopasować je do przewidywalnych przepływów operacyjnych w ciągu kilku najbliższych lat.