Został on na nie powołany zaledwie 27 stycznia br.

Obecnie zarząd spółki pracuje w dwuosobowym składzie: Wojciech Dąbrowski - prezes oraz Tomasz Wilczak - wiceprezes ds. technicznych.