Sejm Łotwy przyjął w czwartek w ostatnim czytaniu poprawki do ustawy o energetyce. Wprowadzają one zasady Trzeciego pakietu energetycznego - liberalizację rynku gazu ziemnego na Łowie i podział firmy Latvijas Gaze (LG).

Otwarty rynek gazu zacznie na Łotwie działać 3 kwietnia. Zgodnie z nowym prawem, cena gazu będzie rynkowa i ustanowiona między uczestnikami rynku na zasadzie negocjacji. Poprawki wprowadzają podział Latvijas gaze na firmy dostarczające i magazynujące gaz oraz rozdzielnie i handlujące surowcem.

Kontrolę i nadzór nad działalnością systemowego operatora i magazynowaniem gazu będzie sprawować Komisja ds. regulacji usług publicznych. Od kwietnia łotewskie gospodarstwa domowe same będą wybierać dostawcę gazu i płacić według taryf regulatora rynku. Firmy będą mogły handlować gazem.

Co do podziału LG to do 3 kwietnia musi powstać niezależna firma, która będzie oferować usługi transportu i magazynowania gazu. Będzie ona zarządzać największymi podziemnymi magazynami nad Bałykiem w Inczukalnse. Do 31 grudnia 2017 r jest czas ma oddzielenie majątku operatora systemowego transportu i magazynowania gazu od LG.

Nowelizacja zachowuje prawo pierwokupu przez skarb państwa operatora gazowego oraz magazynów gazu. Obecnie największym akcjonariuszem Latvijas Gaze jest Gazprom (34 proc.); Marguerite Fund ma 28,97 proc., Uniper Ruhrgas International GmbH (18,26 proc.) a rosyjska Itera Latvija należąca do Rosneft (16 proc.).