- Myślimy jak z tym projektem postąpić, bo z jednej strony nie chcielibyśmy rozpoczynać budowy bloku podobnego do tego w Stalowej Woli, a z drugiej mamy tam już zapewnione przychody z tytułu darmowych praw do emisji CO2 - podkreślił Nowakowski.

Dodał jednak, że ich otrzymanie wiąże się z wypełnieniem zobowiązania dotyczącego oddania Łagiszy do eksploatacji do końca 2019 r.

Ostateczna decyzja będzie ujęta w aktualizowanej strategii grupy. Jej główne założenia Tauron pokaże do końca I kwartału, a szczegóły do końca czerwca br.