Unimot właśnie ustalił cenę emisyjną 2,2 mln akcji serii J. Wyznaczył ją na 45 zł. Jest ona nieco niższa od ceny maksymalnej. Tą wyznaczono dwa dni wcześniej na poziomie 47 zł. Cena emisyjna jest znaczne mniejsza niż kurs akcji spółki już notowanych na NewConnect. W czwartek na zamknięciu sesji płacono za nie 60 zł. Wcześniej ich kurs przekraczał nawet 80 zł.

Unimot dokonał również podziału emisji na dwie transze. Inwestorom indywidualnym zostało zaproponowanych do nabycia 0,44 mln walorów (20 proc. oferty), a instytucjonalnym 1,76 mln. Zapisy na nowe papiery ruszyły dziś. W transzy detalicznej potrwają do 21 lutego. W instytucjonalnej zakończą się dzień później. Harmonogram oferty publicznej zakłada, że walory zostaną przydzielone 23 lutego.

- Środki pozyskane z emisji akcji przeznaczone mają być na zwiększenie skali działalności grupy i posłużą realizacji trzech głównych celów: rozwoju aplikacji tankuj24 do sprzedaży paliw on-line, rozwoju w Polsce sieci stacji paliw Avia, a także do zwiększenia kapitału obrotowego wykorzystywanego w obrocie paliwami - mówi Robert Brzozowski, prezes Unimotu cytowany w komunikacie prasowym.

Spółka przypomina też, że jej celem jest wprowadzenie wszystkich papierów do obrotu na rynku regulowanym GPW. Chce, aby akcje notowane na NewConnect oraz PDA nowej emisji zadebiutowały na rynku głównym niezwłocznie po dokonaniu przydziału walorów oferowanych w publicznej emisji.

Zapisy na akcje Unimotu można składać w pięciu domach maklerskich: DM BOŚ, BM Alior Bank, DM PKO BP, DM mBanku, DM Millennium, także za pomocą elektronicznych kanałów dostępu. Zapis składany przez inwestora indywidualnego musi opiewać na co najmniej 50 akcji i nie więcej niż 200 tys. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.