W PKN Orlen bez porozumienia płacowego między zarządem a związkami

Bez porozumienia zakończyły się we wtorek przed północą w PKN Orlen negocjacje zarządu i związków zawodowych w sprawie podwyżek płac dla pracowników tej spółki w 2017 r. Oznacza to, że do 10 marca wydane zostanie tam rozporządzenie pracodawcy w sprawie wzrostu płac.

Publikacja: 01.03.2017 07:06

W PKN Orlen bez porozumienia płacowego między zarządem a związkami

Foto: Bloomberg

Przedstawiona przez zarząd płockiego koncernu propozycja tegorocznych podwyżek płac nie została zaakceptowana przez dwa związki zawodowe, w tym największy z działających w tej spółce Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen.

Jak poinformowało biuro prasowe płockiego koncernu, odpowiadając na pytania PAP dotyczące wyniku negocjacji płacowych, „zaproponowana związkom zawodowym propozycja pracodawcy, pod warunkiem zawarcia porozumienia ze wszystkimi reprezentatywnymi zakładowymi organizacjami związkowymi, przewidywała wypłatę dwóch wyższych nagród niż w roku poprzednim oraz wysokość podwyżek kwotowo na tym samym poziomie finansowym jak ubiegłoroczne".

„Mając na względzie obowiązujące w spółce przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), pracodawca w terminie do 10 marca ustali zasady tegorocznego wzrostu wynagrodzeń w wewnętrznym akcie organizacyjnym" – zapowiedziało biuro prasowe PKN Orlen, informując o braku porozumienia płacowego ze związkami zawodowymi.

Biuro prasowe płockiego koncernu zaznaczyło, iż na propozycje płacowe zarządu spółki nie zgodziły się dwa związki zawodowe: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen oraz Komisja Międzyzakładowa Związku Zawodowego Solidarność 80 w PKN Orlen.

„Przedstawiciele zarządu składają podziękowania pozostałym organizacjom związkowym za konstruktywne podejście do kwestii wzrostu płac w 2017 r. i zaprezentowaną w trakcie procesu negocjacji wolę wypracowania konsensusu" – podkreśliło biuro prasowe PKN Orlen.

Tegoroczne negocjacje płacowe w płockim rozpoczęły się na początku lutego i odbywały się w czterech turach rozmów – ostatnia zakończyła się późnym wieczorem we wtorek, 28 lutego. Zaproszenie do rozmów płacowych zostało skierowane do wszystkich 10 organizacji związkowych działających w spółce, ale np. w pierwszym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 8 związków, w tym Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" PKN Orlen oraz Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen.

Negocjacje płacowe między zarządem a związkami zawodowymi działającymi w PKN Orlen odbywają się na początku każdego roku. Zgodnie z obowiązującym w tej spółce ZUZP, negocjacje w sprawie wzrostu wskaźnika wynagrodzeń dla pracowników w danym roku muszą zostać sfinalizowane zawsze do końca lutego. W przypadku braku porozumienia, pracodawca zobowiązany jest do wydania zarządzenia, dotyczącego wzrostu wynagrodzenia, zawsze w terminie do 10 marca. Jeżeli decyzje zawarte w zarządzeniu, budzą sprzeciw związków, mogą one wszcząć spór zbiorowy.

W 2016 r. porozumienie płacowe między zarządem a związkami zawodowymi PKN Orlen zawarto w piątej z kolei turze negocjacji w ostatnim możliwym wówczas terminie - 29 lutego. Uzgodniono wtedy obligatoryjną podwyżkę wynagrodzenia dla wszystkich pracowników płockiego koncernu z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 200 zł oraz podwyżkę uznaniową na jednego pracownika od 1 kwietnia 2016 r. w wysokości 100 zł. Wynegocjowano też dwie nagrody po 1500 zł - w marcu i grudniu 2016 r., dla każdego zatrudnionego w spółce.

Tak, jak obecnie, także w 2013 r. negocjacje płacowe między przedstawicielami ówczesnego zarządu i związków zawodowych PKN Orlen nie przyniosły porozumienia. W wydanym wtedy przez prezesa spółki Jacka Krawca zarządzeniu wskaźnik wzrostu wynagrodzeń zasadniczych ustalono na 0 proc., a wysokość nagród indywidualnych, uzależnionych od oceny rocznej pracownika, na 1 tys. zł. Decyzję tę uzasadniono dbałością o zachowanie kondycji finansowej płockiego koncernu „w kontekście niepewnej sytuacji makroekonomicznej oraz planowanych projektów rozwojowych, wpływających na utrzymanie stabilnego poziomu zatrudnienia".

Rok później, strony negocjacji płacowych w PKN Orlen ustaliły z kolei uznaniowy wzrost wynagrodzeń średnio o 100 zł miesięcznie na jednego pracownika oraz wypłatę - w kwietniu i grudniu 2014 r. - nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 tys. zł. Uzgodniono też kwotową waloryzację dodatków i świadczeń określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 0,9 proc.

W 2015 r. zarząd i związki zawodowe PKN Orlen ustaliły, że zamiast wzrostu płac zasadniczych nastąpi wypłata jednorazowych nagród w łącznej kwocie 3 tys. zł oraz zwiększony zostanie poziom dwóch dodatków - za pracę w systemie równoważnych norm czasu pracy o 37 zł oraz składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny opłacaną przez pracodawcę o 30 zł. Zgodnie z porozumieniem nagrody jednorazowe po 1500 zł wypłacono w marcu i w grudniu 2015 r.

PKN Orlen jest największym, strategicznym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych w Europie. Jak informował wcześniej płocki koncern, w zakładzie głównym spółki w Płocku zatrudnionych jest ok. 4,5 tys. pracowników, a średnia płaca brutto wynosi tam ponad 9 tys. 700 zł.

Przedstawiona przez zarząd płockiego koncernu propozycja tegorocznych podwyżek płac nie została zaakceptowana przez dwa związki zawodowe, w tym największy z działających w tej spółce Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN Orlen.

Jak poinformowało biuro prasowe płockiego koncernu, odpowiadając na pytania PAP dotyczące wyniku negocjacji płacowych, „zaproponowana związkom zawodowym propozycja pracodawcy, pod warunkiem zawarcia porozumienia ze wszystkimi reprezentatywnymi zakładowymi organizacjami związkowymi, przewidywała wypłatę dwóch wyższych nagród niż w roku poprzednim oraz wysokość podwyżek kwotowo na tym samym poziomie finansowym jak ubiegłoroczne".

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy