To duże zaskoczenie dla rynku, który spodziewał się znacznie wyższej oscylującej wokół 1 zł wypłaty nagrody z zysku. Po rocznych wynikach zarząd nie wypowiadał się w kwestii wysokości dywidendy. Wcześniej jednak mówił o wypłacie ponad 500 mln zł.

– Taką decyzję w sprawie wysokości dywidendy uznaliśmy za właściwą w kontekście założeń regulacyjnych do ustaw, jakie mają być wprowadzane w tym roku, a także podejmowanych przez zarząd decyzji strategicznych – tłumaczył Dariusz Kaśków, prezes Energi.

Spółka opóźni publikację planów strategicznych. Zostaną one ujawnione dopiero po wakacjach, a nie jak wcześniej zapowiadano pod koniec czerwca. Wpływ na to mają nowe nowe regulacje, w tym ustawę o odnawialnych źródłach energii, ustawę odległościową o inwestycjach w farmy wiatrowe, a także przyjęcie strategicznego planu bezpieczeństwa energetycznego kraju.