Chodzi o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia z 5 września dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego poprzez podniesienie wartości nominalnej akcji spółki.

Ostatecznie tę wartość Skarb Państwa zwiększył o 25 groszy, a nie –jak wstępnie postulował – o 3 zł. Samo PGE nie ujawnia tego, kto wniósł pozew. Z informacji podanych przez spółkę wynika, że według otrzymanej przez nią interpretacji podatkowej od Ministerstwa Finansów musi ona zapłacić ponad 109 mln zł podatku w związku z podniesieniem kapitału zakładowego o 467,44 mln zł tj. o 25 groszy na akcję, podało PGE.