Tym samym stanie się jedynym właścicielem ośmiu elektrociepłowni w największych aglomeracjach m.in. Trójmieście, Wrocławiu i Krakowie zlokalizowanych w pięciu województwach. Wraz z nimi przejmie też Elektrownię Rybnik na Śląsku i blisko 400 km sieci ciepłowniczej w czterech miastach.

Po finalizacji transakcji wartej 4,5 mld zł lider rynku wytwarzania będzie dysponował ponad 42 proc. udziałów w polskim rynku wytwarzania energii elektrycznej. Stanie się też największym dostawcą ciepła systemowego.

Przypomnijmy, że na początku października PGE otrzymało uzyskała warunkową zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na kupno EDF Polska. Wcześniej francuska grupa otrzymała już zgody na sprzedaż rządu w Paryżu, a PGE – zgodę na kupno od Ministra Energii. 27 października 2017 r. został spełniony ostatni warunek tj odstąpienie od prawa pierwokupu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Prawdopodobnie w grudniu PGE ogłosi strategię dla nowej spółki PGE Energia Ciepła, gdzie trafią elektrociepłownie przejęte od EDF a także dotychczasowe aktywa kogeneracyjne PGE GiEK.