– Budowa nowych mocy w energetyce konwencjonalnej jest naszym celem numer jeden, ale równocześnie realizujemy program kompleksowych modernizacji istniejących bloków m.in. w Elektrowni Bełchatów i Elektrowni Turów. Realizacja tych projektów wydłuży cykl życia jednostek wytwórczych oraz zwiększy ich sprawność i moc, a także pozwoli grupie wytwarzać bardziej ekologiczną energię z węgla – mówi cytowany w komunikacie Henryk Baranowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Zarząd spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym. Spółka zapewnia, że jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz zabezpieczonemu finansowaniu zewnętrznemu.