Spółka w połowie marca złożyła na te aktywa ofertę wiążącą i rozpoczęła negocjacje z Jastrzębską Spółką Węglową w sprawie zakupu.

Wcześniej JSW sygnalizowało, że jest raczej zainteresowane sprzedażą całej Spółki Energetycznej Jastrzębie, a nie tylko samego PEC-u. JSW chciało zakończyć proces sprzedaży aktywów energetycznych przed końcem marca, ale nie zrealizowało tego celu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją oraz obrotem ciepłem. Spółka sprzedaje rocznie około 3 mln GJ ciepła, które produkuje w 14 źródłach własnych o łącznej mocy zainstalowanej 257,7 MW oraz kupuje z 12 źródeł zewnętrznych producentów. Do spółki należą sieci ciepłownicze o łącznej długości ok. 260 km.