ZKB to połączenie licznika bilansującego z koncentratorem danych, montowanego na stacjach średniego napięcia m.in. w celu zapewnienia obsługi komunikacji z inteligentnymi licznikami oraz dostarczenia informacji pomiarowych dotyczących parametrów jakości energii elektrycznej. Urządzenia, będące fundamentem ekosystemu sieci inteligentnych (ang. smart grid) Energi Operatora, zostaną dostarczone do Gdańska, Kalisza, Koszalina, Olsztyna, Płocka i Torunia.

Zakup Zestawów Koncentratorowo-Bilansujących to kolejny „kamień milowy” w implementacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Enerdze Operatorze. Konsekwentnie kontynuujemy rozpoczęte w 2010 r. wdrażanie instalacji inteligentnego opomiarowania u odbiorców końcowych, równocześnie dbając o niezbędny rozwój technologiczny we wcześniej stosowanych rozwiązaniach. Wdrożenie to daje liczne korzyści dla samego odbiorcy, z których najważniejsze to możliwość rozliczenia energii na podstawie danych rzeczywistych o zużyciu, możliwość sprawdzenia ilości energii wprowadzonej do sieci przez prosumentów oraz tworzenie świadomego odbiorcy energii elektrycznej.

""

energia.rp.pl

Zmiany zachodzące w polskim prawie stawiają przed infrastrukturą metrologiczną nowe wyzwania oraz coraz wyższe wymagania. Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego inwestujemy w nowe rozwiązania technologiczne, jakim jest m.in. użycie w komunikacji pomiędzy licznikami, a koncentratorami w technologii PRIME 1.4 o częstotliwości do 500 kHz. Dzięki temu rozwiązaniu zapewnimy łączność z urządzeniami obecnie użytkowanymi w Enerdze Operatorze oraz z przyszłymi rozwiązaniami oferowanymi na rynku światowym – mówi Ewa Sikora, dyrektor pionu usług dystrybucyjnych Energi Operatora.

Apator i Phoenix Systems pracują obecnie nad kolejnymi wspólnymi projektami m.in. innowacyjnym licznikiem smart, opartym na uniwersalnej i elastycznej technologii, która umożliwi stosowanie nowych funkcjonalności wprowadzanych poprzez aplikacje (jak w smartfonie).

""

MSP wierzyło, że Bruksela zgodzi się na Fuzję PGE z Energą i Tauronu z Eneą

energia.rp.pl