Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Firma chce kontynuować strategię, która polega na działalności w wielu segmentach.

– Spółka bardzo aktywnie poszukuje nowych rynków o dużym potencjale rozwoju. Być może magazyny energii będą w niedługim okresie rynkiem rosnącym, gdzie powinniśmy się pojawić. Mamy kompetencje, żeby zaoferować tam swoje produkty. Również na rynku systemów informatycznych i systemów cyberbezpieczeństwa, poprzez nasze spółki zależne. Liczymy także na instalacje dla sektora obronnego, w związku z zapowiedzią wydatków na obronność państwa. Korzystamy również z segmentu OZE, który jest chyba w tej chwili najbardziej rozwijającym się segmentem, gdzie Elektrotim może sprzedawać swoje usługi – skomentował Ariusz Bober, prezes Elektrotimu. W segmencie OZE spółka skupia się przede wszystkim na projektach związanych z farmami wiatrowymi.

""

Adobe Stock

energia.rp.pl

W ciągu III kwartałów tego roku grupa wypracowała 173,1 mln zł przychodów wobec 175,8 mln zł rok wcześniej. Istotna poprawa nastąpiła na wyniku netto. Elektrotim wypracował 8,86 mln zł zysku, wobec 14,56 mln zł straty rok wcześniej.

Niedawno spółka obniżyła prognozę skonsolidowanego zysku netto, jaki planuje osiągnąć w tym roku, o 6 proc., do 14,8 mln zł. Prognoza przychodów została obniżona o 2 proc., do 293 mln zł. Po korekcie prognozy, zarząd zakłada, że spółka wykona cele, a ryzyko ewentualnych odchyleń jest niewielkie i symetryczne w obu kierunkach.

Spółka spodziewa się, że IV kwartał będzie lepszy niż miniony, a I kwartale 2021 r. pozytywnie na wyniki mają wpłynąć przesunięte realizacje oraz sprzedaż z tego roku. W przyszłym roku Elektrotim może osiągnąć podobne wyniki do br.

– Oczekujemy, że 2021 r. będzie bardzo podobny do roku 2020. Chciałbym, aby spółka zbudowała budżet zbliżony do wykonania planowanego na 2020 r., czyli podobny poziom zysku, podobny poziom przychodów – powiedział Bober.