Łączna moc nowych bloków sięgnie 1,4 GW. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm w składzie General Electric i Polimex Mostostal. Wartość kontraktu sięga 3,7 mld zł netto. Dodatkowo PGE zawarło z tymi firmami 12-letnią umowę serwisową o wartości ponad 1 mld zł netto. Bloki mają ruszyć w IV kwartale 2023 r. Inwestycja pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe.

– Projekt jest reakcją nie tylko na wyzwania z jakimi musi zmierzyć się branża energetyczna, ale również odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne moce wytwórcze w regionie zachodniopomorskim – komentuje Wioletta Czemiel – Grzybowska, prezes PGE GiEK. Zapewnia, że bloki gazowe z nawiązką będą spełniały normy środowiskowe wymagane przez Unię Europejską.

""

Niskie ceny uprawnień do emisji CO2 zachęcają do ich kupowania, A nie modernizowania instalacji. Europejski system handlu obejmuje 11 tys. …

energia.rp.pl

Ich emisyjność będzie kształtowała się na poziomie około 320 kg CO2/MWh wobec wymaganych norm unijnych na poziomie 550 kg CO2/MWh. – Poza tym nowe jednostki będą w stanie osiągnąć poziom emisyjności nawet trzykrotnie niższy od emisyjności jednostek węglowych starszej generacji, obecnie funkcjonujących w polskim systemie elektroenergetycznym – dodaje Czemiel – Grzybowska.

Nowe jednostki będą w stanie zasilić w energię elektryczną ok. 2,5 miliona gospodarstw domowych oraz pozwolą na dalszą stabilizację sieci lokalnej.