ZE PAK: odpisy na prawie 2 mld zł

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin po zakończeniu testów na utratę wartości aktywów zdecydował o odpisach aktualizujących.

Publikacja: 10.03.2016 08:29

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących.

Foto: Bloomberg, Piotr Guzik PG Piotr Guzik

W skonsolidowanym sprawozdaniu grupy sięgną one 1,88 mld zł. Ten księgowy zapis wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki.

W pracach nad testami uwzględniono niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii, konserwatywne prognozy kształtowania ich cen oraz związane z tym przewidywane w grupie ograniczenia wielkości produkcji w okresie objętym testami.

Ich wyniki wskazują na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ZE PAK w wysokości 1,35 mld zł oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAK KWB Konin w wysokości 290 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym odpis w wysokości 1,88 mld zł zmniejszy wynik finansowy o taką właśnie kwotę. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

Jednocześnie wynik testu na utratę wartości aktywów PAK KWB Konin uzasadnia konieczność dokonania w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK odpisu z tytułu utraty wartości akcji w PAK KWB Konin, których dotychczasowa wartość bilansowa wynosiła 124 mln zł i w wyniku odpisu zostanie obniżona do zera.

Poza wyżej wymienionymi odpisami spółka planuje uwzględnić wpływ na wyniki finansowe zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym, tj.: utratę wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego w ZE PAK i Elektrowni Pątnów II oraz odpisu na aktywach górniczych spółki PAK Górnictwo w łącznej kwocie 42 mln zł.

Jednocześnie spółka informuje, że wymienione w raporcie operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową. Spółka podkreśla też, że wyniki testów na PAK KWB Konin nie wpływają na bieżącą działalność wydobywczą i zamierzenia inwestycyjne związane z przygotowaniem nowych złóż węgla brunatnego dla aktywów wytwórczych grupy.

Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Elektroenergetyka
Straty Ukrainy po największym rosyjskim ataku na obiekty energetyczne
Elektroenergetyka
Enea po Orlenie. Kolejny kontrakt-widmo, tym razem na biomasę
Elektroenergetyka
Rosjanie zniszczyli największą elektrownię w obwodzie kijowskim. Jest reakcja UE
Elektroenergetyka
Energetyka pozbędzie się węgla, ale stopniowo. Jest stanowisko MAP