Będą odpisy w Enei i Bogdance

Enea i Bogdanka dokonają odpisów aktualizujących. W sprawozdaniu skonsolidowanym Enei odpis wyniesie ok. 1,7 mld zł, a w jednostkowym – blisko 2,1 mld zł. W przypadku Bogdanki wartość odpisu to 624,8 mln zł.

Publikacja: 05.03.2016 14:46

Będą odpisy w Enei i Bogdance

Foto: Bloomberg

Odpisy są wynikiem przeprowadzonych testów. Dotyczą obszarów produkcją energii elektrycznej i energii cieplnej (segment wytwarzania) oraz produkcją węgla (segment wydobycia).

W wytwarzaniu odpisy mogą sięgnąć 1,7 mld zł (w tym w obszarze elektrowni systemowych: ponad 1,2 mld zł, w obszarze ciepła: 253,6 mln zł, a w obszarze OZE: 226,9 mln zł).

W segmencie wydobycia odpisy z tytułu utraty wartości aktywów rzeczowych zostaną odniesione wyłącznie na wynik jednostkowy LW Bogdanka. Bogdanka dokona 624,8 mln zł odpisu aktualizującego, który obciąży wynik operacyjny, zaś nie będzie miał wpływu na wynik EBITDA.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea za 2015 rok przeprowadzone testy wskazują konieczność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości udziałów w Enea Wytwarzanie w wysokości prawie 2,09 mld zł.

„Wartość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów obciąży wynik finansowy brutto na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym, natomiast nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym” – czytamy w komunikacie Enei.

Enea poinformowała również, że zamierza ująć w skonsolidowanym raporcie za 2015 rok wyniki alokacji ceny nabycia kontrolnego pakietu 64,57 proc. akcji Bogdanki.

„W wyniku alokacji ceny nabycia akcji LWB (Bogdanki – przyp. PAP) rozpoznano pozycję wartość firmy o wartości 50,2 mln zł, która została przypisana do potencjalnej możliwości pozyskania przez LWB koncesji wydobywczych na nowych złożach węgla. Biorąc jednakże pod uwagę ogólną sytuację na rynku węgla oraz fakt, że obecny zasób operatywny LWB umożliwia eksploatację dotychczasowego złoża do roku 2039 zarząd Enea SA podjął decyzję o odpisaniu całej wartości firmy powstałej w związku z transakcją” – dodano.

Wszystkie wspomniane operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki i grupy.

Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Enei za 2015 rok, których publikację zaplanowano na 21 marca 2016 roku

Odpisy są wynikiem przeprowadzonych testów. Dotyczą obszarów produkcją energii elektrycznej i energii cieplnej (segment wytwarzania) oraz produkcją węgla (segment wydobycia).

W wytwarzaniu odpisy mogą sięgnąć 1,7 mld zł (w tym w obszarze elektrowni systemowych: ponad 1,2 mld zł, w obszarze ciepła: 253,6 mln zł, a w obszarze OZE: 226,9 mln zł).

Pozostało 84% artykułu
Elektroenergetyka
Polski energetyczny gigant stawia na wykorzystanie odpadów
Elektroenergetyka
Rosja szantażuje Chiny prądem. Ogranicza dostawy
Elektroenergetyka
Opłata za bezpieczeństwo dostaw prądu idzie w górę
Elektroenergetyka
Nowela prawa energetycznego wchodzi w życie. Poszerza możliwości klienta
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Elektroenergetyka
Strefy energetyczne mają zapewnić odbiorcom niższe rachunki za prąd
Elektroenergetyka
PGE aktualizuje strategię. Przyspiesza ważne zmiany o 10 lat