Tauron inwestuje w ciepło

Największa spółka ciepłownicza na południu Polski pozostaje w Grupie Tauron. Przeprowadzone analizy wykazały, że optymalnym scenariuszem dalszego rozwoju tego segmentu będzie konsekwentna transformacja źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe.

Publikacja: 22.12.2021 17:09

Tauron inwestuje w ciepło

Foto: Fotorzepa/Tomasz Jodłowski

– Nowoczesne ciepłownictwo odegra kluczową rolę w dekarbonizacji polskiej energetyki. Transformacja sektora w oparciu o gaz jako paliwo przejściowe pozwoli na ewolucję ciepłownictwa w stronę nisko- a z czasem zeroemisyjną. Obecnie niezbędne jest jednak podjęcie przez Unię Europejską decyzji regulacyjnych, pozwalających na szybkie inwestycje w wysokosprawne jednostki gazowe z perspektywą wodorową – mówi Patryk Demski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

Decyzję o pozostawieniu o pozostawieniu 100 procent udziałów Spółki Tauron Ciepło w strukturach Grupy podjął Zarząd Tauron Polska Energia. Analizy dokonane w ostatnich miesiącach wskazały, że wobec zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej najkorzystniejszym modelem dalszego rozwoju spółki ciepłowniczej będzie konwersja jej źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe. Dodatkowo zmiana sposobu zasilania ciepłowni poprawi dostępność oferty ciepłej wody, całorocznego ogrzewania, a dalszej perspektywie chłodu sieciowego.

– Ciepło sieciowe stanowi również najlepszą metodę walki z niską emisją w dużych aglomeracjach miejskich. W najbliższych latach, planujemy przyłączyć do sieci ciepłowniczej średnio około 45 MW ciepła rocznie. Chcemy, aby około 20 proc. przyłączeń stanowiły budynki przyłączane w ramach likwidacji smogu, czyli takie, w których dotychczas funkcjonowało ogrzewanie węglowe – dodaje wiceprezes Taurona.

Docelowo w 2030 roku to właśnie gaz ziemny ma stać się dla Tauron Ciepło paliwem bazowym. Dodatkowo, dzięki dalszym inwestycjom w rozwój sieci Spółka umocni swoją pozycję lidera w obszarze Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, będąc źródłem regularnych przychodów generowanych w ramach Grupy.

Łącznie do 2026 roku sieć ciepłownicza Tauron Ciepło zostanie rozbudowana o blisko 122 MWt. Liczba ta ma związek ze znacznym ożywieniem na rynku budowlanym oraz rosnącą świadomością ekologiczną inwestorów. Ciepło sieciowe jest nie tylko najwygodniejszym sposobem ogrzewania nieruchomości, charakteryzuje się także wysoką sprawnością.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą elektrociepłownie w Katowicach, Tychach, Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauron Ciepło – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1170 MW.

Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ponad 2100 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie Tauron Ciepło wynosi około 1000 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych. Tauron Ciepło obsługuje łącznie prawie 4000 spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, ogrzewając w sezonie blisko 9000 budynków w aglomeracji.

– Nowoczesne ciepłownictwo odegra kluczową rolę w dekarbonizacji polskiej energetyki. Transformacja sektora w oparciu o gaz jako paliwo przejściowe pozwoli na ewolucję ciepłownictwa w stronę nisko- a z czasem zeroemisyjną. Obecnie niezbędne jest jednak podjęcie przez Unię Europejską decyzji regulacyjnych, pozwalających na szybkie inwestycje w wysokosprawne jednostki gazowe z perspektywą wodorową – mówi Patryk Demski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. strategii i rozwoju.

Decyzję o pozostawieniu o pozostawieniu 100 procent udziałów Spółki Tauron Ciepło w strukturach Grupy podjął Zarząd Tauron Polska Energia. Analizy dokonane w ostatnich miesiącach wskazały, że wobec zaostrzającej się polityki dekarbonizacyjnej Unii Europejskiej najkorzystniejszym modelem dalszego rozwoju spółki ciepłowniczej będzie konwersja jej źródeł wytwórczych z węglowych na gazowe, a w przyszłości także wodorowe. Dodatkowo zmiana sposobu zasilania ciepłowni poprawi dostępność oferty ciepłej wody, całorocznego ogrzewania, a dalszej perspektywie chłodu sieciowego.

Ciepło
Nowy podatek od ogrzewania może za kilka lat wzrosnąć czterokrotnie
Ciepło
Geotermia nadzieją na dekarbonizację. Walka z kryzysem energetycznym
Ciepło
Były zarząd Tauronu nie otrzymał absolutorium za 2023 r.
Ciepło
Pompy ciepła pod lupą UOKiK. Miażdżące wyniki kontroli
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Ciepło
Ciepłownie chciałyby uciec przed podwyżką w dekarbonizację