Jak zaznaczył prezes Izby wzrost do 5 proc. będzie wynikał z faktu, że przedsiębiorstwo musi utrzymać stabilność finansową na pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje. Pozostała część związana jest z podwyżkę cen uprawnień do emisji CO2, oraz surowców. - Cena węgla na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wzrosła o 100 proc., a przez ostatnie kilkanaście tygodni cena gazu wzrosła o ponad 300 proc. - mówi prezes Szymczak.

Urząd Regulacji Energetyki przyznaje, że obserwuje napływ wniosków od ciepłowni i elektrociepłowni o zatwierdzenie wyższych taryf. - W tych wnioskach zdarzają się wzrosty przekraczające nawet 30 proc. Każdy wniosek analizujemy jednak indywidualnie, należy pamiętać że ciepłownictwo cechuje lokalny charakter. Trudno określić na jakiego rodzaju podwyżki będziemy mogli przystać w odniesieniu do całego sektora. W skali kraju dotychczas zatwierdzane przez nas taryfy na ciepło są średnio o 20 proc. wyższe od poprzednich - czytamy w komunikacie biura prasowego URE.

Przepisy nie określają,kiedy musi być włączone ciepło

Przepisy nie określają,kiedy musi być włączone ciepło

Fotorzepa, Rafał Guz rg Rafał Guz

- W prowadzonych postępowaniach - przy badaniu uzasadnionych kosztów dostarczania ciepła do odbiorców bierzemy pod uwagę przedstawiane przez spółki informacje dotyczące m.in. realizacji remontów, usuwania awarii, a także inwestycji, w tym modernizacji źródeł i sieci ciepłowniczych. Główną przyczyną zwyżek są rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, w przypadku niektórych firm widoczny jest też wpływ drożejącego węgla - informuje URE.

Jak bardzo zróżnicowany to rynek i jak różna jest sytuacja poszczególnych przedsiębiorstw obrazują np. dane dotyczące taryf zatwierdzanych w centrali URE. Departament Rynku Energii Elektrycznej i Ciepła od 1 kwietnia do 13 września br. prowadził – na wniosek przedsiębiorstw ciepłowniczych - 33 postępowania w sprawie zatwierdzenia/zmiany taryfy dla ciepła. Przedsiębiorcy wnioskowali o wzrost opłat od 0,12% (minimalny wnioskowany wzrost) do 57,5% (maksymalny proponowany wzrost; postępowanie w toku). W tym okresie w centrali URE zatwierdzono taryfę dla ciepła z minimalnym wzrostem 0,12% oraz z maksymalnym wzrostem 17,87%.