Obrót energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2023 r. 10 309 290 MWh, co oznacza spadek o 10,3 proc. w stosunku do maja 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku spotowym ukształtowała się w maju br. na poziomie 493,07 zł/MWh i jest to spadek o 87,90 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w 2024 r. wyniosła w maju 2023 r. 701,17 zł/MWh, co stanowi spadek o 62,05 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Czytaj więcej

Rynek spotowy energii elektrycznej napędza obroty na TGE

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju 2023 r. transakcje o wolumenie 9 527 163 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 22,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku spotowym ukształtowała się na poziomie 158,60 zł/MWh, co stanowi spadek o 63,68 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na rynku terminowym średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 wyniosła w maju br. 256,95 zł/MWh, czyli o 35,38 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu br.

Niemniej jak informuje TGE, obroty gazem ziemnym na TGE utrzymują się na wysokim poziomie. W maju 2023 r. na rynku terminowym wyniosły one 8,2 TWh, co – pomimo spadku rok do roku – było jednocześnie wartością wyższą niż w kwietniu br. czy też w niektórych miesiącach wiosennych i letnich roku 2022. Pozwoliło to przekroczyć na rynku terminowym w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku 50 TWh, co jest wartością wyższą niż wolumen w analogicznym okresie rekordowego 2021 r.