Giełdowi giganci z pomocą za wysokie ceny energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał 92 przedsiębiorstwom z sektorów i podsektorów energochłonnych rekompensaty za wysokie obciążenie w 2021 r. cenami energii i emisji CO2. Wśród nich znalazły się takie firmy jak PKN Orlen, KGHM, Grupa Azoty czy Ciech.

Publikacja: 08.11.2022 17:01

Giełdowi giganci z pomocą za wysokie ceny energii

Foto: Bloomberg

Łączna kwota rekompensat dla energochłonnych firm za 2021 r. wyniosła 785,3 mln zł. Z wnioskami o rekompensaty za 2021 r. do URE wystąpiło 97 firm. Zgodnie z opublikowanymi we wtorek danymi, najwięcej rekompensat przypadło przemysłowi ciężkiemu - 33 proc., czyli 260 mln zł. Otrzymały je przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali, stopów żelaza oraz wyrobów hutniczych.

Podział na sektory

Kolejne trzy sektory z największym wsparciem odpowiadają za produkcję papieru i tektury, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz podstawowych chemikaliów nieorganicznych. Tym energochłonnym sektorom URE przyznało łącznie 561 mln zł rekompensaty. Stanowi to ponad 71 proc. wszystkich rozdysponowanych środków.

Jak zaznaczył URE, średnia kwota rekompensaty wypłaconej w 2022 r. wyniesie ok. 8,5 mln zł na podmiot, podczas gdy w 2021 r. wynosiła 12 mln zł. To spadek o blisko 30 proc. jednostkowego poziomu rekompensat rok do roku. „Wynika on ze zmian w zasadach przyznawania rekompensat wprowadzonych przez Komisję Europejską” – czytamy w komunikacie URE.

Które firmy otrzymały pomoc?

Wśród firm, które otrzymały wsparcie (wartość nominalna) znalazły się te notowane na giełdzie lub spółki córki takich firm: Orlen Południe ( 0,52 mln zł), 526 353,55, CIECH VITROSILICON (0,64 mln zł), Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk (0,3 mln zł), PCC Rokita (25,6 mln zł), Grupa Kęty (3,1 mln zł), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" (0,5 mln zł), Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE (5,8 mln zł), Boryszew (0,57 mln zł), Arctic Paper Kostrzyn (14,3 mln zł), Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (2,2 mln zł), PKN Orlen (40,4 mln zł), Cognor (22,6 mln zł), CIECH Soda Polska (15,6 mln zł), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" (13 mln zł), Rafineria Gdańska (42,4 mln zł), Grupa Azoty (5,2 mln zł), KGHM (46,9 mln zł), Anwil (14,6 mln zł).

Pokaźną pomoc otrzymały także inne firmy z branży hutniczej: ArcelorMittal Warszawa (21 mln zł), ArcelorMittal Poland (51,8 mln zł). CMC Poland (44,8 mln zł) , Huta Łaziska (57,8 mln zł), Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" (26,3 mln zł).

Kwoty w ramach wsparcia zostały wypłacone pod koniec października br.

Za co rekompensaty?

Pomocą publiczną, na którą uprzednio zgodziła się Komisja Europejska, obejmowane są przedsiębiorstwa z kluczowych sektorów dla polskiej gospodarki, takich jak hutnictwo, produkcja metali, czy papieru, które są najbardziej obciążone kosztami produkcji związanymi z wysokimi cenami energii i uprawnień do emisji CO2. „Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach energochłonnych. Rozwiązanie to ma zapobiegać ucieczce przemysłu energochłonnego do krajów o niższych obciążeniach tytułem polityki klimatycznej” – podkreśla URE.

Decyzję o przyznaniu wsparcia podejmuje URE, na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki. Wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę.

Łączna kwota rekompensat dla energochłonnych firm za 2021 r. wyniosła 785,3 mln zł. Z wnioskami o rekompensaty za 2021 r. do URE wystąpiło 97 firm. Zgodnie z opublikowanymi we wtorek danymi, najwięcej rekompensat przypadło przemysłowi ciężkiemu - 33 proc., czyli 260 mln zł. Otrzymały je przedsiębiorstwa działające w przemyśle ciężkim: producenci żeliwa i stali, stopów żelaza oraz wyrobów hutniczych.

Podział na sektory

Pozostało 85% artykułu
Ceny Energii
Za prąd zapłacimy ponad 200 zł więcej do końca roku. Parlament zdecydował
Ceny Energii
Prądowa pułapka na wybory prezydenckie. Polityczny kontekst mrożenia cen energii
Ceny Energii
O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty
Ceny Energii
Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd
Ceny Energii
PGE zaproponuje nowe taryfy na prąd. Liczy na rekompensaty
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy