Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2022 r. 12 770 970 MWh, co oznacza spadek o 29,6 proc. w stosunku do czerwca 2021 r. Średnia cena na rynku spot ukształtowała się w czerwcu 2022 r. na poziomie 884,68 zł/MWh i jest to wzrost o 222,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W kontraktach terminowych, średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 1 102,40 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2022 r. transakcje o wolumenie 11 050 702 MWh. Oznacza to spadek rok do roku o 18,9 proc. Średnia cena na rynku spot wyniosła 477,09 zł/MWh, co stanowi wzrost o 51,79 zł/MWh względem maja 2022 r. Z kolei na rynku terminowym cena średnia kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 470,48 zł/MWh, czyli o 5,71 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Czytaj więcej

Takiego poziomu cen energii na TGE jeszcze nie było

Prawa majątkowe

Czerwiec br. był trzecim najlepszym miesiącem pod względem wolumenu obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia. Ukształtował się on na poziomie 4 604 480 MWh. Jest to wzrost o 47,9 proc. miesiąc do miesiąca oraz o 67,8 proc. rok do roku. Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., przy obrotach równych 11 112 996 MWh. To wzrost o 10,7 proc. kwartał do kwartału oraz o 63,3 proc. proc. rok do roku. Jednak sam wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2022 r. 2 372 764 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 4,5 proc. Średnia cena dla instrumentu PMOZE_A 176,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 0,68 zł/MWh względem maja 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w czerwcu 2022 r. o 30,3 proc. rok do roku, do poziomu 14 393 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 610,11 zł/toe, co oznacza wzrost względem maja br. o 366,47 zł/toe.